تبلیغات
«هوالجمیل» - دوست داشتن از عشق برتر است

عشقی فراتر از انسان و فروتر از خدا نیز هست؛و آن دوست داشتن است

*

خدایا به هر که دوست می داری بیاموز که عشق از زندگی کردن بهتر است ،

*

و به هرکه دوست تر می داری ، بچشان که دوست داشتن از عشق برتر !

*

عشق یک جوشش کور است و پیوندی از سر نابینایی دوست داشتن پیوندی خود آگاه و از روی بصیرت روشن و زلال

*

عشق بیشتر از غریزه آب می خورد و هرچه از غریزه سر زند بی‌ارزش است.دوست داشتن از روح طلوع می کند و تا هرجا که روح ارتفاع دارد همگام با آن اوج می گیرد

*

عشق با شناسنامه بی ارتباط نیست، و گذر فصل ها و عبور سال ها بر آن اثر می گذارد.دوست داشتن در ورای سن و زمان و مزاج زندگی می کند

*

عشق طوفانی و متلاطم است و دوست داشتن آرام و استوار و پر وقار وسرشار از نجابت

*

عشق جنون است و جنون چیزی جز خرابی و پریشانی “فهمیدن و اندیشیدن “نیست دوست و داشتن، دراوج، از سر حد عقل فراتر میرود و فهمیدن و اندیشیدن را از زمین می کند و باخود به قله ی بلند اشراق می برد

*

عشق زیبایی های دلخواه را در معشوق می آفریند و دوست داشتن زیبایی های دلخواه را در دوست می بیند و می یابد

*

عشق یک فریب بزرگ و قوی است و دوست داشتن یک صداقت راستین و صمیمی، بی انتها و مطلق

*

عشق در دریا غرق شدن است و دوست داشتن در دریا شنا کردن

*

عشق بینایی را می گیرد و دوست داشتن بینایی می دهد

*

عشق خشن است و شدید و ناپایدار و دوست داشتن لطیف است و نرم و پایدار

*

عشق همواره با شک آلوده است و دوست داشتن سرا پا یقین است و شک ناپذیر

*

از عشق هرچه بیشتر نوشیم سیراب تر می شویم و از دوست داشتن هرچه بیشتر، تشنه تر

*

عشق نیرویی است در عاشق ،که او را به معشوق می کشاند و دوست داشتن جاذبه ای در دوست ، که دوست را به دوست می برد

*

عشق تملک معشوق است و دوست داشتن تشنگی محو شدن در دوست

*

عشق معشوق را مجهول و گمنام می خواهد تا در انحصار او بماند ودوست داشتن دوست را محبوب و عزیز میخواهد و می خواهد که همه ی دلها آنچه را او از دوست در خود دارد، داشته باشند

*

در عشق رقیب منفور است،در دوست داشتن است که:”هواداران کویش را چو جان خویشتن دارند

*

عشق معشوق را طعمه ی خویش می بیند و همواره در اضطراب است که دیگری از چنگش نرباید و اگر ربود با هردو دشمنی می ورزد و معشوق نیز منفور می گردد

*

دوست داشتن ایمان است و ایمان یک روح مطلق است و یک ابدیت بی مرز است ، که از جنس این عالم نیست

*

دکتر علی شریعتی

خدایا دل مرا آنقدر صاف بگردان تا قبل از پایین آمدن دستم دعایم مستجاب گردد.

*

Making MusiC